Årsmøtet 2024

Saksliste:
1. Valg av referent
2. Opptelling og registrering av deltagere
3. Godkjennelse av innkalling
4. Årsrapport
5. Status veiplan/ny veiplan
6. Presentasjon av nye løypekjørere
7. Valg av styremedlem
8. Gjennomgang av regnskap/budsjett (ny årsavgift?)
+ Eventuelt

Detaljer

Dato torsdag 28. mars 2024
Klokkeslett 10:0012:00
Kalender Åpen kalender

Sted

Navn Bruflat Bedehus
Adresse
Kyrkevegen 45