Her finner du våre vedtekter samt medlems- og eiendomslister.

Listene er sikret for innsyn med passord. Passord får du av web ansvarlig.

Foreningen arbeider med å lage et personvern policy dokument. Medlemsoversikter vil være sikret med passord for allment innsyn utover foreningens egne medlemmer. Ved hjelp av Gnist app og online oppdatering har du mulighet til å endre eller fjerne opplysninger vi har lagret om deg. Referater fra årsmøter og andre dokumenter vil kunne inneholde navn på medlemmer. Foreningens styremedlemmer og andre kontaktpersoner vil være publisert på våre nettsider med navn og relevant kontaktinformasjon. Taushets og samtykke erklæringer vil bli utarbeidet.