SOSIALE AKTIVITETER:

Her vil vi presentere faste sosiale aktiviteter Hyttelaget og medlemmer avholder som feks samling for deltakere på dugnaden. Følg også med på vår facebook side Fjelltjern Facebook.


SKILØYPER:

Vi fikk vinteren 23/24 ny løypekjører; Kjell Ivar Kompen, 918 18 803.
Link til oppdatert Status skiløyper Løypekartet har ulike farger for å vise når løypene sist ble kjørt. Ved å klikke på ulike punkter kan du også beregne lengder på løypen du ønsker å gå.

Informasjon fra skiløypelaget:

Til hytteeierne i Fjelltjern hyttelag som sokner til skiløypenettet vårt!
- SKISESONGEN 2023/2024
Vi takker hytteeierne som støtter oss ved å betale inn understående beløp, det er åpenbart at innbetalingen fra
dere gjør det mulig for oss å opprettholde løypenettet! Henvendelse til løypelaget på epost:
garaasen.loypelag@hotmail.com
Løypene i Garaåsen Løypelag strekker seg fra Byfuglibygda i sør, med Bergsstølen, Langeråk, Nystølåsen, Skåletjernet og Blesen, til Bakkebygda i nord. Løypenettet ligger i naturskjønne områder og strekker seg over ca 76km, med en bredde på mellom 2-2,5 meter.
Følg noe av løypenettet på www.garaasen.loyper.net. Det er også mulig å følge oss på facebook under gruppen Garaåsen Løypelag. Den enkelte hytteeier kan også støtte løypelaget ved å bli grasrotmottager via Norsk Tipping, kommisjonærer ordner dette hvis sier i fra til kommisjonæren neste gang du tipper. Spred budskapet!
Løypene kjøres opp lørdager og søndager fra og med jul til og med påske, så sant snømengden tillater det, og når det er kommet minst 5 cm med nysnø. Løypene blir ikke kjørt når det er spesielt kaldt. Dette vurderes nærmere når temperaturen ligger fra –15 C til –20 C, og evt. sterk vind. Her legges det inn en god del praktisk skjønn fra hver enkelt kjører.
Garaåsen Løypelag
Mars 2024
 Vi takker så mye for støtten og ønsker dere alle en strålende skisesong!