Hyttelaget ble stiftet den 18. april 1973 og jobber for at det skal være enkelt å være hytteeier i området og er hytteeiernes talerør i saker som dekker fellesskapet. I hovedsak gjelder dette brøyting og vedlikehold av veier. Hyttelaget bidrar også til det lokale løypelaget som kjører en skitrase igjennom området. Ved dugnad vedlikeholdes flere av våre fine turstier.

Hyttelaget har 34 medlemshytter og området har 7 grunneiere som også er medlemmer.

Området har blitt utviklet over tid med flere hytter. Over noen år rundt 2005 var det noe større aktivitet hvor bl.a. veier lengst vest og veien østover mot Byfellifjellet ble anlagt og flere hytter ble samtidig bygget. Det ble lagt strøm til 6 tomter lengst øst ifm bygging av veien. Strøm til vestre del av vårt område har vært utredet i ulike runder, men er utfordrende ift løsning og kostnader.

Det har vært en jevn, men liten omsetning av brukte hytter i hyttelaget. Området er ikke ferdig utviklet og flere grunneiere har nye tomter for salg.