Fjelltjern Hyttelag ledes av en formann samt 2 styremedlemmer, herav en som representerer grunneiere. Hyttelaget har også kasserer og web/facebook ansvarlig. Alle roller velges for ett år ad gangen.

Årsmøtet avholdes normalt Skjærtorsdag og vi oppfordrer alle til å delta.

I juni er det dugnad hvor enkelt veivedlikehold og andre oppgaver står på arbeidslisten. Hyttelaget disponerer en kantklipper og det er lov å ta et tak på egen hånd da veikanter fort vokser igjen. Medlemmer som ikke kan delta på dugnaden kan gjerne gi et krone bidrag.

Årsavgiften er kr. 4 500,- (pr mars 2023). Innmeldingsavgift for nye hytter og solgte tomter er kr. 10 000,-.

Kostnader til vinterbrøyting er største post og veivedlikehold er også en vesentlig post. Hyttelaget dekker også oppkjøring av skiløyper.

Veier i området brøytes normalt fredager og ved behov i løpet av helgen. Ekstra brøyting kan avtales med Rune Garli 905 91 853,  og det dekkes av den som bestiller. Det er satt ut kasser med strøsand i de bratteste bakkene. Gi beskjed til styreformann hvis det begynner å bli tomt for sand.

Hovedveien inn i området er stengt med låsbar bom som alltid skal være lukket og låst. Ekstra nøkkel kan bestilles via formann og det koster kr. 500,- pr nøkkel. En nøkkelboks med kodelås er satt opp ved bommen slik at nødetater kan åpne bommen.

Vi har egen veikomite som årlig vurderer behov for forbedringer og vedlikehold. Komiteen lager langsiktig veiplan.

Det er opprettet en strømkomite som vurderer mulighetene for strøm til hyttene i vestre del av området vårt.

Det er flere hytter som har boret egen brønn, men hvis du har behov for tilgang til brønnen på nordsiden av feltet kan du kontakte Tor Sveumshagen på telefon 905 43 857.

Foreningen har bankkonto 2140 07 01374 i Etnedal Sparebank. Medlemmer oppfordres til å bruke lokale butikker og selskaper der det er mulig.