Priser

Den årlige avgiften for 2016 består av følgende:

Vedlikehold av vei, inkl. brøyting       

-

Skiløyper, Garaåsen løypelag  

-

SUM årsavgift:  

 kr. 4.100,-


Engangspris for etablering/veiavgift:        kr.10.000,-
(gjelder nye hytter)

Ekstra nøkkel til bom:                               kr.500,-